Strona główna
Mapa
Jak do nas trafić
Kontakt
Członkowie Rady
Spotkania Rady Osiedla odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:30.
Dyżury Rady Osiedla odbywają się w każdy wtorek w godz. 17:30 - 19:00.
Co sądzisz o planach likwidacji przejazdu ulicą Widzewską?
Strona główna > Aktualności > Podsumowanie dizałalności Rady w kadencji 2011-2014
Jesteśmy Radą Osiedla, której udało się, w obu kadencjach, dzięki pracy wszystkich członków, pozyskać najwięcej środków inwestycyjnych w Łodzi spośród 36 łódzkich Rad Osiedli.

Fundusze pochodziły z konkursów organizowanych prze UMŁ, tzw. „algorytmu” i działalności statutowej. W czasie naszej kadencji odbyło się 60 spotkań rady osiedla oraz ponad 200 dyżurów radnych (wtorki w godz.17.30-19.00), podczas których mieszkańcy zgłaszali swoje problemy i pomysły. Rada podjęła 260 uchwał i wydała ok. 50 opinii przede wszystkim dla Urzędu Miasta Łodzi.

W latach 2011-2014 zrealizowaliśmy m.in. następujące inwestycje:
• remont ul. Edwarda (Podgórze),
• parking przed Kościołem na ul. Janosika (Sikawa),
• remont chodnika na: ul. Pieniny, Potokowej, Telefonicznej (Stoki), ul. Chałbińskiego, Raszyńskiej, H. Sawickiej (Sikawa), ul. Janosika – w trakcie realizacji (Stoki, Sikawa),
• remont ul. Telefonicznej przy ul. Weselnej oraz na odcinku Pieniny - Giewont (Stoki),
• odbudowa koryta rzeki Łódki na terenie osiedla Dolina Łódki w celu stworzenia możliwości odwodnienia Sikawy.

Dzięki wysiłkowi wielu osób wiosną tego roku zakończyliśmy największą naszą inwestycję: Kompleks Sportowy na Stokach. Aktualnie działa tam Akademia Sportowa Stoki. W ramach jej działalności prowadzone są sekcje piłki nożnej dla różnych grup wiekowych. W okresie ferii zimowych i letnich (2013/14) z udziałem MOSiRu zorganizowaliśmy bezpłatne półkolonie dla dzieci z naszego osiedla.

Przekazaliśmy środki na realizację w 2014 r:
• wykonanie kanału odwadniającego pod ul. Brzezińską, który umożliwi na Sikawie dokończenie prac kanalizacyjnych i odwadniających niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji drogowych – utwardzenia ulic,
• dokończenie remontu ul. Telefonicznej i likwidacja zapadnięcia przy przystanku (Pieniny),
• dokończenie remontu chodnika przy ul.Pieniny (Stoki).

Przekazaliśmy środki na realizację w 2015 r:
• projekt budowy ul. Oskardowej (Podgórze),
• projekt budowy ul. Selekcyjnej (Podgórze),
• projekt budowy ul. Giewont od ul. Telefonicznej do ul. Czecha (Sikawa, Stoki),
• projektu budowy ul. Jędrowizny (Stoki),
• separatory wzdłuż ul. Pieniny przy Szpitalu,
• siłownia zewnętrzna, oświetlenie i alejki w parku im. Gen. Zaruskiego,
• murki oporowe przy ul. Skalnej (Stoki).

Warto również przypomnieć inwestycje z kadencji 2006-2010, których część dokończona została w tej kadencji, m.in.:
• zieleniec przy ul. Junackiej (Sikawa),
• główna alejka, oświetlenie i stała scena w parku im. gen Zaruskiego (Stoki),
• plac zabaw przy ul. Giewont, ul. Junackiej i ul. Dębowskiego (Sikawa, Stoki),
• remont ulicy Nowogrodzkiej (Podgórze),
• oświetlenie ul. Giewont (Stoki, Sikawa),
• projekty drogowe, kanalizacyjne i wodociągowe (Stoki, Sikawa, Podgórze),
• odtworzenie koryta rzeki Łódki.

Pomagaliśmy co roku naszym placówkom oświatowym (Zesp. Szkół Spec., Gimn. 30 i 33, Szkoła Podst., Zesp. Szkół Poligraf., trzy przedszkola, biblioteka) przeznaczając finanse m.in. na:
• pracownie internetowe,
• siłownie,
• boiska,
• wielofunkcyjne zabawki i place zabaw,
• zakup komputerów i tablic multimedialnych,
• remonty, ogrodzenia, wymiana okien,
• projekt windy.

Wspieraliśmy finansowo OSP Sikawa oraz Szpital im. Sonnenberga.
Doprowadziliśmy również do:
• ograniczeń prędkości na ul. Janosika,
• zmniejszenia wysokości nowych bloków przy ul. Listopadowej o dwie kondygnacje.

Organizowaliśmy i wspomagaliśmy organizację imprezy dla dzieci, młodzieży, emerytów i rencistów, biegi „Orientuś”, „Sikawa Cross”, coroczny festyn dla wszystkich mieszkańców. Wspieraliśmy Rodzinny Dom Dziecka, Dom Kultury Ariadna.
Wystąpiliśmy z wnioskami w sprawach - np.:
• wytyczenie ścieżek rowerowych,
• montaż bankomatu na Stokach,
• utrzymanie czystości na przystankach MPK i w parkach,
• zwiększenie częstotliwości MPK,
• budowa ronda Czechosłowacka/Niciarniana.

Stworzyliśmy stronę www.stoki.info.

Poświęciliśmy wiele czasu i energii stając w obronie szpitala im. Sonneberga. Dzięki temu obiekt nie został przekazany prywatnemu właścicielowi (miał tu powstać prywatny zakład opiekuńczy). Obecnie jest to szpital WAM i trwa przekształcane oddziałów szpitala. Mimo wszystko nie osiągnęliśmy założonych celów pomimo wsparcia prawie 2 tys. mieszkańców, którzy złożyli podpisy na naszych petycjach, „zniknęły” oddziały ortopedii i chirurgii.

Walczyliśmy o przedłużenie linii 15 i powrót linii 43. Nie udało nam się.

W trakcie zbliżającej się nowej kadencji za najpilniejsze na terenie naszych osiedli uważamy zrealizowanie następujących inwestycji:
• sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Pomorskiej/Krokusowej/Edwarda,
• przebicie przejścia podziemnego na dworcu Łódź Widzew, na naszą stronę do Lawinowej,
• poprawienie komunikacji miejskiej,
• wyasfaltowanie ul. Giewont do Brzezińskiej i innych ulic na Sikawie i Stokach.

 
Powrót